Členové souboru

Současní členové

Zuzana Halšková
vedoucí souboru

Jana Bělohradská
Aleš Benda
Marie Dominiková
Martina Klimešová
Pavel Hulva
Miroslav Jakoubek
Jiří Kaštovský
Jana Kleinová
Anna Koníková
Petr Kopička
Zuzana Miková
Hana Popková
Alena Rostková
Martina Slaninová 
Radim Slanina
Jiří Slavík
Eva Steuerová

Hudba

housle
Petr Kopička (vedoucí hudby)

basa
Pavel Hulva

harmonika
Jiří Kaštovský
nebo
Miroslav Jakoubek

příležitostně
Jiří Slavík

klarinet
Zuzana Miková

flétna
Zuzana Miková
Eva Steuerová

Tanečníci

Všesokolský slet 2012

Dana Buroňová
Pavel Buroň

Marta Popková
Aleš Benda

Jana Onderková
Lukáš Vlček

Zuzana Miková
Radek Mik

Martina Slaninová
Radim Slanina

Petra Slaninová
Adam Buroň

Petra Otlíková
Lukáš Onderka

Eva Steuerová
Jiří Kaštovský

Práce pro soubor

Anna Koníková
pokladník

Radek Mik
fotodokumentarista souboru

Martina Slaninová
organizační záležitosti

Eva Steuerová
správa webových stránek

Poděkování za práci pro soubor patří ze současných členů také
Jarku Dominikovi – za dloholetou práci pro soubor nejen v roli sólisty, tanečníka, ale i fotodokumentaristy a za vedení kroniky souboru
Martině Slaninové, Zuzce Mikové – předchozí vedení kroniky
Zuzce Mikové – za sestavení zpěvníku “Před sušedovym zeleny ořech”
…a hlavně naší vedoucí Zuzce Halškové za její tvůrčí nápady, precizní vedení a pevné nervy s námi zapomnětlivými … 

Vzpomínáme

Souborem Bejatka prošlo během jejího dlouholetého působení již mnoho tváří, mnoho členů. Někteří s námi byli jen chvíli, pro jiné bylo členství v souboru součástí jejich života. Zvláště těm směřuje náš obrovský “dík” a těm, kteří již odešli na věčnost pak také tichá vzpomínka.

Drahušce Adamčíkové – za dlouholeté členství v souboru Bejatka, za obětavou a trpělivou práci ve funkci vedoucí souboru Malá Bejatka a množství práce při vyšívání a šití krojů

Zdeňce Hýlové – jedné z prvních členek souboru, dlouholeté vedoucí souboru Bejatka

Vzpomínáme také na Jenku Jakoubkovou – zakládající členku souboru Bejatka, dobrou známou Dr. Satkeho, celoživotní členku, studnici vzpomínek a vědomostí o Slezsku a folklóru.

Radimu Hoffovi a Adamu Buroňovi – jejichž působení v souboru, ale i na tomto světě bylo bohužel tragicky a nečekaně ukončeno