O našem folklórním souboru

Národopisný soubor BEJATKA ze Štítiny na Opavsku vznikl v sedmdesátých letech (r. 1971) na popud folkloristy PhDr. Antonína Satkeho, CSc. Nejprve účinkovalo ženské trio, ale netrvalo dlouho a z tria vznikl soubor (r. 1973).

Jak to začalo?

Měla by vam popovědač,
jak to kdysy začalo,
bo to mušim komu předač,
co se tehdy udalo.

V roku sedymdesat jedna
pan Satke klepe na dveře
a un vam chčel na džeň ze dňa,
bych zpivala jak v opeře!

No ja sem vam cela zbledla,
pry do Lomne na Dny slezske!
Kajtež ja by sem to svedla,
no un – že by to bylo moc hezke.

Pisničky se naporučil,
ani jednu sem něznala,
ale un mě ich něučil,
na Dvořisko sem deptala.

Mařenka Kocianova,
ta ich se mnum furt zpivala,
ale byl tu problem znova –
sama sem se nětrufala.

Tu mi poradžila mama,
že to vi i male džecko,
že Drahuška je tym znama,
ta že ma buňky na všecko. 

Ona i Mařenka kyvly,
tak to už sme mohli zpivač,
včil aby sme sebum hybly
a začaly vyšivač!

To vam byla patalie,
jaky to muši byč kroj
a kdo tež nam ho ušije
a tak začal s časem boj.

Pani Kralova pomahala,
tež i pani Orlikova –
ta zase v truhle hrabala,
či se ten kroj nědochoval.

Jak byly hotove kroje,
tak se jelo do Lomne,
povedlo se – pravda to je,
pry sme byly ohromne.

Do Stražnice dalši leto,
sme se my tři vydaly
a řekly se tam, že chce to,
aby se dalši přidaly.

Tak to bylo, se dušuju,
řekla sem to popořadku
a za to tym dvum džekuju
a končim svoju řeč kratku.

autorka Zuzana Halšková
podle vyprávění Jany Jakoubkové
(jedné ze tří zakládajících členek souboru)

Soubor Bejatka ve svých písních, vyprávěních i tancích reprezentuje opavský folklór a jeho nářečí. Čerpá především z odkazu rodačky z Kravař – Dvořiska (kdysi součástí Štítiny), spisovatelky a sběratelky Ludmily Hořké, která je na Štítině pochována. Právě jedna z jejich knižních postav – dívka Beáta (Beatka – Bejatka) byla námětem pro vznik názvu našeho souboru.

Členové souboru Bejatka vystupují v opavských krojích, podle určitosti samotného programu pak v krojích slavnostních, či pracovních. Dívky pak v krojích opavských dívčích a muži v opavských mužských krojích.

Soubor se obvykle představuje v tematických pásmech v nichž spojením písní, vyprávění a tanců navozuje atmosféru jednotlivých událostí a tradic ze života našich předků, z nichž jmenujme např.:

Činnost souboru Bejatka byla již několikrát oceněna: v listopadu roku 1998 u příležitosti oslav 25. výročí vzniku souboru, obdržel soubor Bejatka od starosty obce, pana Štěpána Koníka, pamětní bronzovou medaili generála Heliodora Píky za šíření slezského folklóru a za dobrou reprezentaci obce Štítina. Matice Slezská udělila souboru Bejatka na slavnostech Rozmarné léto v Háji ve Slezsku v roce 2007 Cenu Vladislava Vančury za výrazný kulturně umělecký přínos, zejména v regionu Matice Slezské.

Soubor Bejatka se pravidelně zúčastňuje regionálních folklorních přehlídek jako Chodníčky k domovu v Opavě, Kolaja v Hati a dalších. Několikrát se představil na folklorních slavnostech ve Strážnici i Slezských dnech v Dolní Lomné, ale také na mezinárodním festivalu ve Frýdku-Mistku, na národním krojovaném plese ve Ždáru nad Sázavou a dalších. V roce 1993 se Bejatka účastnila přehlídky folklorních souborů “Lidový rok ´93” ve Velké Bystřici. V roce 1995 vystoupil soubor na koncertu Lašska a Slezska v rámci Dnů folkloru na Žofíně u příležitosti 100. výročí Národopisné výstavy československé v Praze. V roce 2000 a 2006 a 2012 tancoval soubor Bejatka ve folklorních skladbách všesokolských sletů v Praze. V roce 2000 na XIII. Všesokolském sletu to byl tanec folklorních souborů všech věkových kategorií ze Severní Moravy a Slezska s názvem „Rozkvetlá louka“ autorek Anny Buroňové a Zdeny Kyselé. V roce 2006 se soubory Slezska, Moravy i Čech vystoupila Bejatka ve skladbě „Tance domova“ autorů Anny Buroňové, Jana Miroslava Krista a Miloše Vršeckého. Bejatka vystupuje nejen v rámci České republiky, ale i u našich zahraničních sousedů v Rakousku a Polsku.

Kromě těchto výše uvedených významnějších akcí nám vyplňují každoroční sezónu vystupování na nejrůznějších výstavách, oslavách, akcích měst a obcí a poslední dobou také pravidelně v několika domovech důchodců na opavsku.

Spolek:

Národopisný soubor Bejatka, z. s.
IČ:
21010455
Adresa: Hlavní 68, 747 91 Śtítina
Datová schránka: rnivasj

Statutární orgán – předsednictvo Národopisný soubor Bejatka, z. s. – dle obchodního rejstříku
Předseda: Eva Steuerová, tel.: 775 107 235
Místopředseda: Mgr. Martina Slaninová, tel.: 774 961 618

Účelem spolku je ve svých písních, vyprávěních i tancích reprezentovat opavský folklór a jeho nářečí.
Společnost vznikla 13. 12. 2023 a v obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 21140/KSOS.


Spolek je podporován obcí Štítina.