Ohlédnutí za “ořechem”

V sobotu 23. dubna 2022 se v sále ZŠ Štítina konal 22. ročník folklórního odpoledne Před sušedovym zeleny ořech. V programu se představili:

Národopisný soubor Bejatka – a to hned ve 3 vstupech

  • uvedením básní a slezských písní, které mělo připomenout básnickou sbírku “Tesknice” Ludmily Hořké, jejíž 130. výroční narození si nyní v dubnu připomínáme
  • v pásmu slezských tanců
  • a na závěr také v programu s jarní tematikou “Smaženi vajec”

Radost všem přítomným udělala milá vystoupení dětí

  • jednak vystoupení souboru Malá Bejatka a jejich “Vynašani Mařeny”
  • ale také pěvecká sóla dětí a vnoučat našich členek. Ty zazpívaly písně, se kterými se účastnily soutěže Opavský skřivánek.

Publikum rozveselily také humorné verše lidové spisovatelky a básnířky paní Jany Schlossarkové z Hlučína, která představila své nové knihy a o přestávce poskytla zájemcům také prodej s autogramiádou.

Celý programem nás provázel hudební doprovod Slovácké muziky Muzikanči.

Děkujeme všem divákům za skvělou atmosféru, kterou nám v sále vytvořili, a díky které se nám tak dobře vystupovalo. Těšíme se na setkání při dalších ročnících “ořechu” nebo na jiných akcích.
…Vaše Bejatky

FOTO A VIDEO z akce

  • Rubriky příspěvkuNovinky